Home »

 
 

עברית

 
 

ad Mekor Rishon-page-001

בית מדרש הראל- תכנית עמיתים

בית מדרש הראל פותח את שעריו לשנת הלימודים תשע”ז 2016-2017

תכנית הסמכה לרבנות בת שלוש שנים המיועדת לנשים וגברים. מספר מלגות נדיבות יוענקו לאלו המוכנים להתחייב להשתתף בתכנית במשך 3 שנים.

תכנית הלימודים

תכנית הלימודים מגשרת בין הצד הקוגניטיבי לצד הרוחני של האדם.שאיפה זו משתקפת בתכנית הכוללת לימוד הלכה מעמיק ומדיניות ציבורית לצד לימודי דתות וכתיבה יוצרת. תינתן בסיס נרחב בתחומים הבאים: שבת, כשרות, נידה, אבלות, גיור ואישות. נבחן סוגיות שונות בחברה הישראלית בת זמננו.

שלושה ימים וערב אחד בשבוע במשך שלוש שנים.

קריטיריונים לקבלה לתכנית:

מחויבות להלכה

בקיאות בתלמוד והלכה

מחויבות להשפעה בקהילה ובחברה: עדיפות תינתן למי ששואף לתפקיד רבנות או חינוך

מחויבות לתרום לשיח הציבורי כגון כתיבה לאתר האיטרנט שלנו או העברת שיעורים ברשת.

המועד האחרון להגשת בקשה הוא יום שני, ראש חודש אייר ה-9 למאי 2016.

מעומדים מתאימים יוזמנו לראיון.

טופס הגשת בקשה

תכנית לימודים