תכנית לימודים כללי

 
 

תכנית הסמכה לרבנות בת שלוש שנים. מספר מלגות נדיבות יוענקו לאלו המוכנים להתחייב להשתתף בתכנית למשך 3 שנים.

תכנית הלימודים בבית המדרש עוצבה במטרה לספק לחבורת  העמיתים שלנו ידע והבנה שיסייעו להם/ן להשתלב בהנהגה קהילתית ובחינוך. כיון שהמשתתפים נושאים באמתחתם ידע נרחב ידע כללי בכלל ובתחום התורני בפרט, בבית המדרש נדגיש את הגישה אל מול החומר הנלמד. כלומר, מעבר ללימוד המקורות נעמוד על משמעותם ואת הקשרם.

תכנית הלימודים מגשרת בין הצד הקוגניטיבי של הלימוד לצד הרוחני של האדם. שאיפה זו משתקפת בתכנית הכוללת לימוד הלכה מעמיק  ומדיניות ציבורית לצד לימודי דתות וכתיבה יוצרת.  תינתן בסיס נרחב בתחומים הבאים: שבת, כשרות, נידה, אבלות, גיור ואישות. נבחן סוגיות שונות בחברה הישראלית בת-זמננו.

שדרת הלימוד תורכב מחמש יחידות מרכזיות: הלכה, מדיניות ציבורית, פילוסופיה של ההלכה, רוחניות , מדעי הדתות.

הלכה – לימוד ההלכה יקנה כלים להבנת עקרונות היסוד של הנושא הנלמד, תוך עיון בסוגיות המרכזיות ובמשתמע מהן.

נושאי הלימוד: כשרות, נידה, אבלות, שבת, אישות, גיור, אתיקה רפואית ועסקית, תפילה, קיימות ושכנות.

מדיניות ציבורית – אתגרי השעה של הקהילה היהודית בדורנו, בדגש על האתגרים במדינת ישראל.
נושאי הלימוד: מעמד אישי (נישואים, גירושים, גיור), דמוקרטיה ויהדות, יחס אל מיעוטים, מגדר (חילופי תפקידים בין-מגדריים, להט”בים), מעמדה של מדינת ישראל לפי ההלכה.

פילוסופיה של ההלכה – חקירה מטא-הלכתית  של עקרונות הפסיקה ההלכתית. האם ישנם עקרונות מוסריים שאינם נגזרים מן ההלכה? מה יחסנו לעקרונות אלו?
מה היחס בין ההלכה והרצון האלוהי?

רוחניות – המסורת המיסטית היהודית מזינה את נשמתנו כיחידים, אולם, מעבר לכך, היא אף מספקת כלים מסורתיים להתמודדות עם השינויים הרבים שחלו בתרבות האנושית בעת המודרנית וכתיבה יצירתית.

מדעי הדתות – דרישת אלוהים היא שאיפה כמעט אוניברסאלית ומטרתו של האדם המאמין בדתות ובתרבויות שונות. נעמוד על גישות שונות ביחס לאמונה ולקדושה. לימוד זה יקנה בלב הלומדים שיעור חשוב במידת הענווה.

יחידה זו תחולק לשלושה נושאים:

תאוריות כלליות של הדת.

 מבוא לדתות השונות (נצרות, איסלאם, בודהיזם ועוד).

עמדת היהודים ביחס לדתות אחרות.

קריאה אקזיסטנציאליסטית תנ”ך (איוב, תהילים, קהלת ומשלי)

לצד יחידות הלימוד המרכזיות ייערכו סדנאות על נושאים שונים, כגון:  זרמים ביהדות זמננו ביקורת המקרא ומשמעותה.

שנה א’,שיעור ביו”ד עם הרב הרצל הפטר:

הלכות תערובות ובשר בחלב

נעסוק בסוגיות של תערובת וביטול יבש ביבש

ספיקא דאורייתא לחומרא

ספיקא דרבננן לקולא

ספק ספיקא

ביטול ברוב

קבוע