Home » Torah » פורים שמח

 
 

פורים שמח

 

הגמרא במסכת שבת מפרשת את הפסוק ‘קיימו וקבלו היהודים’ ביחס לקבלת התורה בימי מרדכי ואסתר. חז”ל מציגים את חג הפורים בתור הנקודה בהיסטוריה בה קיבלו ישראל את התורה מתוכם. בעוד מאמד הר סיני כפה עליהם תורה חיצונית להם, תשועת אסתר הביאה קבלה של תורה מסוג שונה – תורה המגיע מתוך ליבו של היחיד.
חג הפורים הוא מעין מתן תורה פנימית. בעוד במתן התורה בסיני קיבלנו את החוק, במתן תורה שבשושן קיבלנו את החסד. אסתר נוטה חסד בעיני כל רואיה, באמצעות חסדה של המלכה אסתר נגזר דיננו לחיים, אף משאול תחתיות.מצוות הפורים הן שתיים קריאת מגילה, מצד אחד, ומשתה ושמחה, מאידך. הגמרא מלמדת אותנו שעלינו לעשות את שניהם יחדיו, ‘והימים האלה נזכרים ונעשים’ – אין זכירה בלי עשייה ואין עשייה בלי זכירה. כלומר, אף מתוך המשתה והעשייה יש לזכור, יש לשוח ולחקור בדברי התורה החדשה והפנימית שניתנה בחג הפורים.
קיבצנו עבורכם מאמרים פרי עטם של חברי וחברות בית המדרש העוסקים בפורים ובחודש אדר:

שבת זכור: נדב ברגר, מצוות זכור: ‘יהא שמיא רבא’

                הרב הרצל הפטר, The Battle with Amalek (אנגלית)

פורים: דוד גודמן, בחצרות בית ה’

           גדעון אדמנית, פרסומי ניסא בפורים ובחנוכה

           לאה שקדיאל, ומאמר אסתר קים

           לאה שקדיאל, This Second Letter of Purim (אנגלית)

           הרב הרצל הפטר,  Ishbitz on Purim (אנגלית)

ז’ אדר: דוד גודמן, מות המחבר?

חוץ מזה, הנה לינק לשושנת יעקב של מודז’יץ, פשוט כי זה כל כך יפה:

שבע שמיניות, א-יידישע ראסטאמן:

לבסוף, קרמיט בשיר קצר האגגי:

פורום מדרש ומשקה ברדיו מרכז העיר – jlm.fm:
https://www.mixcloud.com/jlmfm/%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%98-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-10317-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A7-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A3/

פורים שמח ומלא ברכה,
בית מדרש הראל

esther12

Tags: , ,

Recent Posts »

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

“ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הירהור תשובה, וזו היא:” המעשייה...

 
The Mystery of the Scapegoat Unraveled

The Mystery of the Scapegoat Unraveled

The Mystery of the Scapegoat- Sourcesheet Rabbi Herzl Hefter ספר מי השילוח – פרשת מקץ תשמע חלום לפתור אותו, היינו...

 
The sacrifice of Ishmael, the sacrifice of Isaac

The sacrifice of Ishmael, the sacrifice of Isaac

Elhanan Miller ’19 In the midst of our Rosh Hashana prayers, as we mention lofty issues such as the kingdom of God and the judgment of all humanity, our Torah...

 
שבעה עשר בתמוז

שבעה עשר בתמוז

בשבעה עשר בתמוז נבקעה העיר ובטל קרבן התמיד. לאחר שנות המצור נפלה החומה ונכנס האויב בשערי...

 
ניכור וחיבור

ניכור וחיבור

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין...

 
אפילו יראת שמיים

אפילו יראת שמיים

ספר מי השילוח – פרשת קרח ויקח קרח במדרש. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. כי לפי שראה זאת הרהיב...

 
 

Latest Audio