Home » Home » פורים שמח

 
 

פורים שמח

 

הגמרא במסכת שבת מפרשת את הפסוק ‘קיימו וקבלו היהודים’ ביחס לקבלת התורה בימי מרדכי ואסתר. חז”ל מציגים את חג הפורים בתור הנקודה בהיסטוריה בה קיבלו ישראל את התורה מתוכם. בעוד מאמד הר סיני כפה עליהם תורה חיצונית להם, תשועת אסתר הביאה קבלה של תורה מסוג שונה – תורה המגיע מתוך ליבו של היחיד.
חג הפורים הוא מעין מתן תורה פנימית. בעוד במתן התורה בסיני קיבלנו את החוק, במתן תורה שבשושן קיבלנו את החסד. אסתר נוטה חסד בעיני כל רואיה, באמצעות חסדה של המלכה אסתר נגזר דיננו לחיים, אף משאול תחתיות.מצוות הפורים הן שתיים קריאת מגילה, מצד אחד, ומשתה ושמחה, מאידך. הגמרא מלמדת אותנו שעלינו לעשות את שניהם יחדיו, ‘והימים האלה נזכרים ונעשים’ – אין זכירה בלי עשייה ואין עשייה בלי זכירה. כלומר, אף מתוך המשתה והעשייה יש לזכור, יש לשוח ולחקור בדברי התורה החדשה והפנימית שניתנה בחג הפורים.
קיבצנו עבורכם מאמרים פרי עטם של חברי וחברות בית המדרש העוסקים בפורים ובחודש אדר:

שבת זכור: נדב ברגר, מצוות זכור: ‘יהא שמיא רבא’

                הרב הרצל הפטר, The Battle with Amalek (אנגלית)

פורים: דוד גודמן, בחצרות בית ה’

           גדעון אדמנית, פרסומי ניסא בפורים ובחנוכה

           לאה שקדיאל, ומאמר אסתר קים

           לאה שקדיאל, This Second Letter of Purim (אנגלית)

           הרב הרצל הפטר,  Ishbitz on Purim (אנגלית)

ז’ אדר: דוד גודמן, מות המחבר?

חוץ מזה, הנה לינק לשושנת יעקב של מודז’יץ, פשוט כי זה כל כך יפה:

שבע שמיניות, א-יידישע ראסטאמן:

לבסוף, קרמיט בשיר קצר האגגי:

פורום מדרש ומשקה ברדיו מרכז העיר – jlm.fm:
https://www.mixcloud.com/jlmfm/%D7%9B%D7%9E%D7%A2%D7%98-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D-10317-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A7-%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9E%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%A0%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A3/

פורים שמח ומלא ברכה,
בית מדרש הראל

esther12

Tags: , ,

Recent Posts »

פרסומי ניסא בפורים ובחנוכה – גדעון אדמנית

פרסומי ניסא בפורים ובחנוכה – גדעון אדמנית

ישנם כמה ביטויים בחז”ל המעצימים את חג הפורים ומגילת אסתר מעבר לסבירות ולכל ציפיה ראשונית,...

 
פורים שמח

פורים שמח

הגמרא במסכת שבת מפרשת את הפסוק ‘קיימו וקבלו היהודים’ ביחס לקבלת התורה בימי מרדכי ואסתר....

 
מצוות זכור: ‘יהא שמיה רבא’ – נדב ברגר

מצוות זכור: ‘יהא שמיה רבא’ – נדב ברגר

בשבת קודם פורים קוראים בפרשת זכור (דברים כה, יז-יט): זָכוֹר אֵת אֲשֶׁר עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק...

 
בחצרות בית ה’ – דוד גודמן

בחצרות בית ה’ – דוד גודמן

“נדרי לה’ אשלם, נגדה נא לכל עמו, בחצרות בית ה’, בתוככי ירושלים.” סיפור המגילה משופע...

 
“This Second Letter of Purim” (Esther 9/29) – Leah Shakdiel

“This Second Letter of Purim” (Esther 9/29) – Leah Shakdiel

If Purim is about the salvation of the Jews, why does the Biblical story begin with such a detailed description of the Persian court harem? And, if the book is named...

 
ומאמר אסתר קִיַּם – לאה שקדיאל

ומאמר אסתר קִיַּם – לאה שקדיאל

במהלך קריאת המגילה נוהגים לקרוא בקול רם, לשם הדגשה, ארבעה פסוקים מן המגילה, כלומר: הקורא מפסיק...

 
 

Latest Audio