Home » Torah » Audio » ניכור וחיבור

 
 

ניכור וחיבור

 

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין הפתיחות האותנטית לזמן בו אנו חיים, מאידך גיסא.

אנו אימצנו ערכים מערביים דמוקרטיים, כגון שוויון כל בני האדם, גברים ונשים כאחד; אך כיהודים דתיים אנו מנסים להישאר נאמנים לאמיתות מוחלטות של התורה שקיבלנו בדרך ההתגלות האלוקית. לעיתים קרובות שתי המערכות הללו מתנגשות זו עם זו. הפתרון של זהותנו המפוצלת – עליה ממליץ למשל איש ההשכלה מן המאה התשע עשרה, י.ל. גורדון – “היה יהודי בביתך ואדם בצאתך”, נראה לנו מסוכן: הפרדה בין זהותנו כיהודים זהותנו כבני אדם מובילה לאבדן התשוקה הדתית, לחיים של קיום מצוות כסוג של משמעת משמימה נטולת רגש. ילדינו חשים בכך, והנחלת המסורת לדור הבא הופכת לבעייתית יותר ויותר.

אל מול חיים כפולים אלו אנו עומדים נבוכים ומנוכרים. הבחירה בין שתי המערכות היא קשה והוויתור על כל אחת מהן הוא בלתי אפשרי במובנים רבים. במקום להדחיק ולהסתיר את הניכור ואת הפער בין עולמות אלו עלינו להנכיח את שני הצדדים השונים של חיינו. עלינו לדעת שעל אף שמדובר בשתי מערכות מנוגדות, המתנגשות תכופות זו עם זו, דרות השתיים בכפיפה אחת. היהודי והאדם, הבית והחוץ, מציגים שני הפכים, אך כל יהודי חי את חייו כאדם, כשם שהבית מוצב כחלק ממרחב חיצוני.

כנס ניכור וחיבור ינסה לעקוב אחר החוטים הדקים הנטווים מתוך המרחב המנוכר. מתוך התמודדות עם האתגר של הפער בין המסורת ממנה אנו באים והחיים האותנטיים שאנו חיים בהווה.

מיהו היהודי הצועד במרחב?

ומה מקומו של האדם בתוך ביתו?

***

בין המשתתפים: הרב דניאל שפרבר, פרופ’ תמר רוס, הרבה דבורה עברון, הרב דוד ביגמן, ישי מבורך, הרב הרצל הפטר וחברי בית מדרש הראל.

להרשמה: beitmidrashharel@gmail.com

הסרטון: בערב עיון לרגל צאת ספרו של הרב שג”ר ‘לוחות ושברי לוחות’ (2013) נשאה הד”ר סמדר שרלו דברים המבהירים ההתמודדות הפוסט-מודרנית עם שאלת הניכור הדתי.

Tags: ,

Recent Posts »

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

1 – ד”ר שמואל ויגודה – איוב

איוב פרק א א אִישׁ הָיָה בְאֶרֶץ-עוּץ, אִיּוֹב שְׁמוֹ; וְהָיָה הָאִישׁ הַהוּא, תָּם וְיָשָׁר...

 
3D, answer, ask, background, business, businessman, cartoon, character, communication, competition, concept, confusion, design, doubt, face, figure, find, graphic, hand, help, human, humorous, icon, idea, illustration, information, illustration, information, isolated, male, man, mark, mind, people, pose, problem, quest, question, red, search, sign, silhouette, solution, strategy, symbol, think, white, why, worry.

1 – הרב דוד ביגמן – ספרות השו”ת

מומר כהן שחזר בתשובה 1. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נט עמוד ב תנא דבי רבי ישמעאל: וקדשתו – לכל...

 
1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

1 – הרב הרצל הפטר – חסידות תשע”ח

בראשית 01 ספר מי השילוח – פרשת בראשית ויאמר אלקים נעשה אדם, היינו כי מתחילה ברא הש”י...

 
1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

1- הרב קוק והחשיבה הדתית בימינו – פרופ’ תמר רוס

Recommend on Facebook Tweet about it Subscribe to the comments on this post Tell a friend

 

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

“ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הירהור תשובה, וזו היא:” המעשייה...

 
 

Latest Audio