Home » Torah » Audio » ניכור וחיבור

 
 

ניכור וחיבור

 

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין הפתיחות האותנטית לזמן בו אנו חיים, מאידך גיסא.

אנו אימצנו ערכים מערביים דמוקרטיים, כגון שוויון כל בני האדם, גברים ונשים כאחד; אך כיהודים דתיים אנו מנסים להישאר נאמנים לאמיתות מוחלטות של התורה שקיבלנו בדרך ההתגלות האלוקית. לעיתים קרובות שתי המערכות הללו מתנגשות זו עם זו. הפתרון של זהותנו המפוצלת – עליה ממליץ למשל איש ההשכלה מן המאה התשע עשרה, י.ל. גורדון – “היה יהודי בביתך ואדם בצאתך”, נראה לנו מסוכן: הפרדה בין זהותנו כיהודים זהותנו כבני אדם מובילה לאבדן התשוקה הדתית, לחיים של קיום מצוות כסוג של משמעת משמימה נטולת רגש. ילדינו חשים בכך, והנחלת המסורת לדור הבא הופכת לבעייתית יותר ויותר.

אל מול חיים כפולים אלו אנו עומדים נבוכים ומנוכרים. הבחירה בין שתי המערכות היא קשה והוויתור על כל אחת מהן הוא בלתי אפשרי במובנים רבים. במקום להדחיק ולהסתיר את הניכור ואת הפער בין עולמות אלו עלינו להנכיח את שני הצדדים השונים של חיינו. עלינו לדעת שעל אף שמדובר בשתי מערכות מנוגדות, המתנגשות תכופות זו עם זו, דרות השתיים בכפיפה אחת. היהודי והאדם, הבית והחוץ, מציגים שני הפכים, אך כל יהודי חי את חייו כאדם, כשם שהבית מוצב כחלק ממרחב חיצוני.

כנס ניכור וחיבור ינסה לעקוב אחר החוטים הדקים הנטווים מתוך המרחב המנוכר. מתוך התמודדות עם האתגר של הפער בין המסורת ממנה אנו באים והחיים האותנטיים שאנו חיים בהווה.

מיהו היהודי הצועד במרחב?

ומה מקומו של האדם בתוך ביתו?

***

הכנס ייערך בבית הכנסת ידידיה ביום רביעי כב אלול (19.3)

בין המשתתפים: הרב דניאל שפרבר, פרופ’ תמר רוס, הרבה דבורה עברון, הרב דוד ביגמן, ישי מבורך, הרב הרצל הפטר וחברי בית מדרש הראל.

להרשמה: beitmidrashharel@gmail.com

הסרטון: בערב עיון לרגל צאת ספרו של הרב שג”ר ‘לוחות ושברי לוחות’ (2013) נשאה הד”ר סמדר שרלו דברים המבהירים ההתמודדות הפוסט-מודרנית עם שאלת הניכור הדתי.

Tags: ,

Recent Posts »

שבעה עשר בתמוז

שבעה עשר בתמוז

בשבעה עשר בתמוז נבקעה העיר ובטל קרבן התמיד. לאחר שנות המצור נפלה החומה ונכנס האויב בשערי...

 
ניכור וחיבור

ניכור וחיבור

האתגר העומד בפני יהודים דתיים היום צומח מן המתח בין המחויבות למסורת ההלכתית, מחד גיסא, לבין...

 
אפילו יראת שמיים

אפילו יראת שמיים

ספר מי השילוח – פרשת קרח ויקח קרח במדרש. ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו. כי לפי שראה זאת הרהיב...

 
שאלת ‘איה?’

שאלת ‘איה?’

שיעור במסגרת כנס ניאו-חסידות. ‘הנפילה והירידה תכלית עליה’ – קריאה בתורה יב בליקוטי...

 
על הבירורים

על הבירורים

השיעור של הרב הרצל הפטר על מי השילוח. ספר מי השילוח – פרשת שלח וידבר ה’ אל משה לאמור...

 
עגלות הנשיאים

עגלות הנשיאים

“עגלה על שני הנשאים ושור לאחד” (במדבר ז, ג) השיעור השבועי בחסידות של הרב הרצל הפטר. ספר...

 
 

Latest Audio