Home » Torah » על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

 
 

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

 

“ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הירהור תשובה, וזו היא:”

המעשייה מאבידת בת מלך פותחת את קובץ סיפורי-מעשיות של ר’ נחמן מברסלב. כמרבית סיפוריו, מדובר במעשייה מרתקת השופעת רגש, תובנות ודימויים מופלאים. במרכז העלילה ניצב השני למלכות התר בעקבותיה של בתו היחידה של מלכו. המשנה למלך אינו נדרש לעשות זאת אך אין ביכולתו להמשיך לחזות במלך בצערו הרב על אובדנה של בתו. על כן הוא עוזב את הארמון, יוצא מתחום מושב ודורש את נפשה של בת המלך בכרכים ובמדבריות.

רבים הרעיונות הטמונים בסיפור זה וקצרה היריעה מלפרשו. הסיפור מתאר את דבקותו של האדם בחיפושיו, את התלאות הרבות בדרך אל מבוקשו, את נפילותיו ואת תקוותו ואמונתו.

אחד מן הרעיונות הנשנים בסיפור הוא התגברותו של הקושי והפיתוי ביומה האחרון של שנה, כמו גם גודלו וחשיבותו של יום זה דווקא. על-כן נקשר הסיפור עם זמננו אנו, העומדים אנו על סף פתחה של שנה חדשה.

          ***

אשתף באחד מהרהורי התשובה שהיו, כאשר שמעתי המעשייה:

“ונכנס לתוך העיר. והיתה עיר נאה, והלך אל גביר ושכר לו מזונות, כי צריך לשהות שם, כי צריך לשום שכל וחכמה להוציאה.”

ממש לקראת סופו של הסיפור מגיע השני למלכות אל העיר. העיר היפה והיקרה השוכנת על פסגתו של הר של זהב ומבצר של מרגליות. המקום איננו מסומן במפת היישוב, אף לא שזפתו עין חיה או עוף. מאמצים רבים ונחושים פעל השני למלכות בכדי לבוא בשערי העיר. כעת הגיע אל יעדו ומצא האבידה אותה דרש, אולם, דווקא כעת, נדרש הוא למשנה תושיה – עליו להראות שהפנים את שלמד במסעו.

כבר בחלקה הראשון של המעשייה מסופר על מפגש בין השני למלכות ובת המלך, במפגש זה מלמדת בת המלך שיעור חשוב. השני למלכות נכנס למבצר ונהנה לחזות במלך על שלל משורריו, והנה כאשר מביאים את המלכה לחדר לקול תרועות שמחה רואה השני למלכות שאין זו כי אם בת המלך ואף היא מזהה אותו. שואל השני למלכות איך יוכל להוציאה, והרי תשובתה:

“אי- אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה רק מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי ותהיה מתענה”.

תשובתה של בת המלך היא שיעור חשוב בתשובה. שיעור חשוב בחיפוש ובהשתוקקות.

פונה היא אל השני למלכות ומציבה בפניו אתגר חדש ושונה אשר, ברבות הימים, יאיר את עיניו. רבות טרח ופנה השני למלכות. זמן רב הלך אנה ואנה במדבריות, ביערות, בשדות ובשבילים, כל זאת בשביל למצוא את מקומה של בת המלך ולהשיבה לאביה, הכבול בייסורים. טרח וחיפש וגבר על פחדיו ונואש לא אמר. כעת משמצאה מה יעשה ויוציאה?

 

  ***

‘בחר לך מקום ושב שם’, זה הדבר שעליו לעשות על-מנת להוציאה. לעומת הנדודים והחיפושים שקדמו למפגש זה, מצפה כעת לשני למלכות אתגר חדש, שונה ומיוחד במינו – בחר מקום ושב שם. אל תפנה עוד אנה ואנה, היפטר מן התזזיתיות הטמונה בכך. רוצה אתה מדבר, קח מדבר, יישוב, קח יישוב, שדה, ברוך הבא. אך עליך למצוא נקודה, נקודה אחת, ולהיות שם לחפש אותי משם. הס לך מכל תנועה שהרי את מקומי כבר ידעת, אך אותי, טרם מצאת.

פעמים רבות אנו מחפשים, נודדים ורודפים. אנו מדמים יעד אשר בואנו אליו יחלצנו מכל משברינו וימלא כל משאלותינו, מקום בו נשתחרר מלחצנו ועמלנו ונגשים את משאת נפשנו. אך המרחק והקושי שבחוסר הידיעה הם רק חלק מן הבעיה. פעמים שהחיפוש הקודר לא רק שאינו מועיל אלא אף מזיק ומרחיק. החיפוש מדחיק ומאפיל על מושאו. אנו מתמכרים לחיפוש, משל היה הוא היעד, בעוד האבידה אינה קוראת למוצא, אלא לאשר יביא סימניה.

השיעור שמלמדת בת המלך הוא החיפוש חסר התנועה. מעבר לכל התנועות הרבות, יש להיעצר ולהתגעגע. לחדד ולזכך את הרצון עצמו. לבטא את מושא הרצון לא באשר הוא רחוק ואיננו בהישג ידי, אלא באשר הוא מושא רצוני.

השני למלכות לא יצא למסע בכדי לספק את מאוויו, הוא נדד בעקבות תלאותיו של מלכו. קלה דעתו להסחה אל קורות מסעותיו, כשם שקלה דעתנו להסחה ולתמיהה על החסר ועל המופלא, אך אין מטרתו בכך. עליו לשבת במקומו ולהתגעגע, להיזכר בגורמים שהוציאוהו לדרך וביעדיו, רק כך יוכל להוציא את בת המלך ולשחרר את אביה מקללתו.

התשובה איננה מסתכמת בשאלה – היכן ברצוני להיות ואינני. אלא – היכן ברצוני להיות. היכן אני כעת היא שאלה שונה וחשובה, אך אסור שתמנע ממני את יעדי ותשנה את מטרותי.

נדיר למצוא אילן תפוחים כה יפה או נהר שמימיו יין אדירים, אולם, נדירות זו היא נדירותו של ההלך. תמיד יסיחו תמונות הנדודים את עיני המתבונן. כשתלך תפגוש תמיד דברים חדשים, דברים שטרם הכרת ושחסרו מחייך. אין להאשימך בכך. רק שב. מצא מקום ושב בו. כל מקום ושב בו, רק כך תמצאני.

מגיע השני למלכות לעיר ומפנים את שיעורה של בת המלך. יודע הוא שהגיע ליעדו. יודע שמצא את מקומה של בת המלך. אולם, מכיר הוא בחוסר הטעם של המפגש הרגעי. והיה ותשזופנה עיניו במראיה, הבכך ימצאה? עליו לשבת. לבוא בתוך העיר ולשבת. עליו לשהות שם, לחשוב, להניח ממסעותיו ומתלאותיו ולמצוא אותה. נגזר עליו שבל ימצאה באשר היא חסרה, אלא ימצאה באשר הינה.

“ואיך שהוציאה לא סיפר – ובסוף הוציאה”

שתהיה שנה טובה. שנת הגשמת משאלות. שנה בה תיטיב דרך מסעינו. שנת סיפוק בנדודינו. שתביאנו לשחשקנו בו ותזכירנו באשר חשקנו.

Tags: , , ,

Recent Posts »

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים –  הרב הרצל הפטר

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים – הרב הרצל הפטר

במאמרי האחרון אמרתי שהמסורת היהודית היא מסורת פרשנית. ברצוני להאיר נקודה זאת דרך דיון בהתמודדות...

 
Interpretive Tradition II: When Morality  and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition II: When Morality and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Tree of Life – David Rakia In my previous essay I said that Jewish tradition is an interpretive tradition. I would like to highlight this by discussing what...

 
Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Rashi opens his commentary on the Torah by quoting Rabbi Yitzchak’s question from the midrash – “Shouldn’t the Torah have begun with “החודש הזה...

 
Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Jewish tradition is an interpretive tradition. This means that we continuously re-encounter our ancient texts, simultaneously breathing new meaning into them while...

 

גדעון אדמנית -סיפורי הראשית כהכוונה אמונית ומוסרית

  ידועה ושגורה הקושיא,  מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם, והרי: “לא היה צריך להתחיל...

 
Yom Kippur: The End of Days

Yom Kippur: The End of Days

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
 

Latest Audio