Home » Torah » Audio » The Mystery of the Scapegoat Unraveled

 
 

The Mystery of the Scapegoat Unraveled

 

The Mystery of the Scapegoat- Sourcesheet

Rabbi Herzl Hefter

ספר מי השילוח – פרשת מקץ

תשמע חלום לפתור אותו, היינו כי כל עניני עו”הז הם כחלום הצריך פתרום וכמו שיפתור לו האדם כן יקום אצלו והאדם המבין בכל כי הכל הוא רק מהש”י ורק ממוצא פיו יחי’ הכל זה מבין טעם בכל דבר ומגיע לחיים אמיתיים, כמו לחם העיקר המחי’ הנמצא בו הוא המוצא פי ה’ ומי שאוכל פשוט כבהמה, אינו משיג מהלחם רק חיי עו”הז והמבין כי מוצא פי ה’ הוא המחי’, זה ישיג חיי עולם כי לחם הוא אותיות חלם היינו שצריך פתרון, וכן הוא כל הנאות כי כל ההנאות והטובות שבעולם כמשלין ללחם:

Mei HaShiloah Parashat Miketz
You (i.e. Yosef ) can understand a dream and interpret it. In actuality this entire world is as a dream in need of interpretation. As it is interpreted so it will come to be for him. He who understands that in all things everything originates from God and that all life is sustained by His word understands the meaning of all things and reaches true life.

בית יעקב בראשית מד

Bet Yaakov – Bereishit 44
The Worlds are as the layers of an onion. Every world is a garment for the world above it. This world is a garment of the higher world and so on ad infinitum.

בראשית פרק כז

א) וַיְהִי כִּי זָקֵן יִצְחָק וַתִּכְהֶיןָ עֵינָיו מֵרְאֹת וַיִּקְרָא אֶת עֵשָׂו בְּנוֹ הַגָּדֹל וַיֹּאמֶר אֵלָיו בְּנִי וַיֹּאמֶר אֵלָיו הִנֵּנִי
ב) וַיֹּאמֶר הִנֵּה נָא זָקַנְתִּי לֹא יָדַעְתִּי יוֹם מוֹתִי
ג) וְעַתָּה שָׂא נָא כֵלֶיךָ תֶּלְיְךָ וְקַשְׁתֶּךָ וְצֵא הַשָּׂדֶה וְצוּדָה לִּי צָיִד
ד) וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים כַּאֲשֶׁר אָהַבְתִּי וְהָבִיאָה לִּי וְאֹכֵלָה בַּעֲבוּר תְּבָרֶכְךָ נַפְשִׁי בְּטֶרֶם אָמוּת
ה) וְרִבְקָה שֹׁמַעַת בְּדַבֵּר יִצְחָק אֶל עֵשָׂו בְּנוֹ וַיֵּלֶךְ עֵשָׂו הַשָּׂדֶה לָצוּד צַיִד לְהָבִיא
ו) וְרִבְקָה אָמְרָה אֶל יַעֲקֹב בְּנָהּ לֵאמֹר הִנֵּה שָׁמַעְתִּי אֶת אָבִיךָ מְדַבֵּר אֶל עֵשָׂו אָחִיךָ לֵאמֹר
ז) הָבִיאָה לִּי צַיִד וַעֲשֵׂה לִי מַטְעַמִּים וְאֹכֵלָה וַאֲבָרֶכְכָה לִפְנֵי יְקֹוָק לִפְנֵי מוֹתִי
ח) וְעַתָּה בְנִי שְׁמַע בְּקֹלִי לַאֲשֶׁר אֲנִי מְצַוָּה אֹתָךְ
ט) לֶךְ נָא אֶל הַצֹּאן וְקַח לִי מִשָּׁם שְׁנֵי גְּדָיֵי עִזִּים טֹבִים וְאֶעֱשֶׂה אֹתָם מַטְעַמִּים לְאָבִיךָ כַּאֲשֶׁר אָהֵב

ויקרא רבה מרגליות פרשה כא

לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים מהו טובים, ר’ ברכיה בש’ ר’ חלבו טובים לך וטובים לבניך. טובים לך שעל ידיהן את מקבל סימן ברכות, טובים לבניך שעל ידיהן מתכפר להן ביום הכיפורים, הה”ד כי ביום הזה יכפר עליכם

Vayikra Rabbah 21
Go now to the flock, and fetch me from thence two good kids of the goats What does “good’ [pl.] refer to? R. Brachia in the name of R. Chelbo [says] Good for you and good for your children. Good for you that through them you will receive the blessings, good for your children, that through them they will receive atonement on Yom Hakippurim…

 

בראשית רבה (וילנא) פרשה סה

ונשא השעיר עליו זה עשו שנאמר הן עשו אחי איש שעיר, את כל עונותם עונות תם, שנאמר (שם /בראשית/ כה) ויעקב איש תם

Bereishit Rabbah 65
And the goat [seir] shall bear – this refers to Eisav as it says Eisav my brother is a man of hair [seir]. All their iniquities [avonotam] the iniquities of the Tam, as it says And Yaakov was an Ish Tam

רש”י בראשית פרק א פסוק א

ברא אלהים – ולא אמר ברא ה’, שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין, היינו דכתיב (להלן ב ד) ביום עשות ה’ אלהים ארץ ושמים:

Rashi Bereishit 1:1
God’s creation of the heavens and the earth: But it does not say “of the Lord’s creation of” (i.e., it should say “of the Lord God’s creation of” as below 2:4 “on the day that the Lord God made earth and heaven”) for in the beginning it was His intention to create it with the Divine Standard of Justice, but he perceived that the world would not endure; so He preceded it with the Divine Standard of Mercy, allying it with the Divine Standard of Justice, and that is the reason it is written:“on the day the Lord God made earth and heaven.”

ספר מי השילוח – פרשת ויחי

שכל את ידיו, להיות כי יצחק אבינו הי’ מדרגתו מדות הגבורה, ולכן רצה לברך את עשו כי מדת הגבורה מורה על ד”ת. כך שמע משה מפי הגבורה ולכן אמר יקוב הדין את ההר, ולכם לא היה בכחו לעשות נגד נמשפט ורצה לברך את עשו ביען כי הי’ בכור, אך כי הש”י סומך ידים טהורות, כי הידים הם ענפי הלב, ולבו הי’ טהור ומזוכך וסיבב הדבר שיברך את יעקב בלא דעתו, וע”ז נאמר אתה תומך גורלי, אבל יעקב אבינו הי’ מסתכל תמיד אל הבינה ולרצון הש”י, ולכן נאמר ידעתי בני ידעתי שכל את ידיו, וישם את אפרים לפני מנשה:

MH Vayechi
He switched his hands: Since the characteristic of Yitzchak is Justice he wanted to bless Eisav. Since Justice refers to the Law of the Torah Yitzchak was incapable to act contrary to the Law and wanted to bless Eisav since he was the firstborn…But our father Yaakov always looked to understanding and the will of God … “And he put Efraim before Menashe.”

מי השילוח שמות

וילך ויפגשהו בהר האלקים וישק לו, במדרש חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו, חסד זה אהרן ואמת זה משה, צדק זה משה, ושלום זה אהרן. והנה איתא במדרש בבריאת העולם שהקב”ה לחסד ואמר יברא שהעולם מלא חסדים, אמת אומר לא יברא שהעולם מלא שקרים, צדק אומר יברא שהעולם מלא צדקות, שלום אומר אל יברא שהעולם מלא קטטות, מה עשה הקב”ה השליך אמת ארצה וברא את העולם כו’, והקושיא מפורסמת …, וגם כי משה הי’ אמת וצדק איך מצד אחד אומר יברא ומצד השני אמר אל יברא, והענין בזה אמת אומר אל יברא וגם משה שהי’ מדתו אמת מאוד הרעים בנפשו מדוע דרך רשעים צלחה, ואיך יוכל פרעה לעבוד עם ישראל וישראל יהי’ נכנעים מפניו הלא הוא בשקר כי באמת פרעה הוא רשע גמור, וזאת הרעים בלב משה, ואהרן אחיו הי’ מדתו מדת חסד והוא למד תמיד דעת לסבול הכל ולקבל באהבה בלי שום טענה נגד הש”י, וזה ביאר מי שם פה לאדם אמר ר”י מי נתן עצה לברוח מפני פרעה, היינו שאמר הקב”ה למשה מי שלח בלבך לברוח, הלא זאת היא מדות אהרן והיא נגד מדתך, כי מדתך היא אמת ולפי מדתך לא צרכת לברוח מפני פרעה הרשע רק אני למדתי אותך אז מדות סבלנות, והנה מרע”ה אחרי שברח מפני פרעה למד דעת להיות סבלן, וזה הענין שנראה אליו הקב”ה בסנה ללמדו זאת המדה והראה לו שהוא שוכן בסנה היינו סבלן גדול כי עמו אנכי בצרה והוא סבלן נגד פרעה… וכאשר נשתוה בלב משה זאת המדה נעשה שלום לגאול את ישראל, וזה פי’ חסד ואמת נפגשו, פגישה היינו שהי’ מתנגדים זה לזה כי אהרן הי’ מדות חסד ואמר יברא ומשה הי’ מדות אמת ואמר אל יברא, והנה כאשר הוצרך משה לנוס מפרעה אז נקרא ותשלך אמת ארצה, ואז נשתוה מדת האמת לחסד ונעשה ממדות אמת צדק היינו כאהרן ואמר ג”כ יברא…

MH Shmot
And he went and met him at the mountain of God and he kissed him: In the Midrash: “Loving-kindness and Truth met, Righteousness and Peace kissed. Loving-kindness is Aharon, Truth is Moshe. Righteousness is Moshe, Peace is Aharon.” Behold in the midrash concerning the creation of the world – When God consulted Loving-kindness, it said create since the world is full of loving-kindness. Truths said do not create since the world is full of lies. Righteousness said create since the world is full of righteousness and Peace said do not create since the world is filled with conflict. What did the Holy One do? He thrust Truth to the ground and created the world etc. The question is well known… Moshe symbolizes Truth and Righteousness. How on one hand can he say create and on the other hand say do not create? The meaning is as follows. Truth says do not create and Moshe as well whose attribute is truth was very unsettled in his soul [asking himself] why is the way of the wicked successful, and how could it be that Pharaoh has the power to enslave Israel? It is a Lie for in truth Pharaoh is a completely evil person. This greatly unsettled Moshe’s soul. But Aharon his brother was characterized by Loving-kindness who always taught patience and the ability to accept suffering from God with love and without complaint against God. … And so God said to Moshe [upon Moshe’s refusal to return to Egypt] who put it in your mind to flee from Pharaoh? Isn’t this characteristic of Aharon and against your own character? Your characteristic is Truth and according to Truth you should not have had to flee from Pharaoh the evil one. I was the one that taught you forbearance there. When Moshe had to flee from Pharaoh it taught him the lesson of forbearance and patient suffering. That is the symbolism of the burning bush. God showed him the He dwells in a bush to teach him the need to be patient and suffering because I [i.e. God] am with them in their suffering. … This is the meaning of “Loving-kindness and Truth met [nifgashu],” ‘met’ indicates that they were previously in opposition. Because Aharon who characterizes Loving-kindness said ‘create’ and Moshe who characterizes Truth said, ‘do not create.’ But when Moshe was forced to flee from Pharaoh that is called, “And He thrust the Truth down to the ground” whereupon the characteristics of Truth and Loving-kindness were harmonized and Truth was transformed to righteousness, the attribute of Aharon and it also said ‘create.’

Recent Posts »

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים –  הרב הרצל הפטר

מסורת  פרשנית ב’: כאשר המוסר והטקסט מתנגשים – הרב הרצל הפטר

במאמרי האחרון אמרתי שהמסורת היהודית היא מסורת פרשנית. ברצוני להאיר נקודה זאת דרך דיון בהתמודדות...

 
Interpretive Tradition II: When Morality  and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition II: When Morality and Text Collide – Rabbi Herzl Hefter

Tree of Life – David Rakia In my previous essay I said that Jewish tradition is an interpretive tradition. I would like to highlight this by discussing what...

 
Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Visions of the Law – Rabbi Noam Pratzer

Rashi opens his commentary on the Torah by quoting Rabbi Yitzchak’s question from the midrash – “Shouldn’t the Torah have begun with “החודש הזה...

 
Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Jewish tradition is an interpretive tradition. This means that we continuously re-encounter our ancient texts, simultaneously breathing new meaning into them while...

 

גדעון אדמנית -סיפורי הראשית כהכוונה אמונית ומוסרית

  ידועה ושגורה הקושיא,  מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם, והרי: “לא היה צריך להתחיל...

 
Yom Kippur: The End of Days

Yom Kippur: The End of Days

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
 

Latest Audio