Home » Torah » גדעון אדמנית -סיפורי הראשית כהכוונה אמונית ומוסרית

 
 

גדעון אדמנית -סיפורי הראשית כהכוונה אמונית ומוסרית

 

 

ידועה ושגורה הקושיא,  מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם, והרי: “לא היה צריך להתחיל התורה אלא מ’החודש הזה לכם…’, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל…”. רש”י משיב: כדי שלא יאמרו אומה”ע: שא”י נכבשה בגזל משבעת העמים.

הנחות היסוד לקושיא זו הן: א. המטרה העיקרית של התורה היא מתן מצוות. ב. בחירת עם ישראל כמטרה ראשונית.

רמב”ן הסתייג מתשובה זו באומרו שיש חשיבות רבה לפתוח ביסוד בריאת העולם מאפס, שהרי הכופר בכך אין לו חלק בתורה כלל. הרמב”ם, לשיטתו יפרש שסיפור ראשית היקום רומז שהדרך להכרת מציאות ה’ ואהבתו, היא בעיקר ע”י התבוננות עמוקה בנפלאות הטבע ולימודו.

עיון ‘יחף’ בפרשות בראשית ונח עשוי להוביל לתשובה נוספת: התורה מלמדת עקרונות וערכים כלל אנושיים. אלו מהווים גם תשתית  ראשונית וחיונית לעבודת ה’ והשגת קרבתו עבור עם ישראל, עוד לפני מתן המצוות, שנועדו ליצור מסלול התקדשות ייחודי.

   מה הם עקרונות אלו?

העולם, כנברא ע”י א-להים, הוא תכליתי ובעל משמעות עבור כלל האנושות. משמעותו לפי פרק א: האדם מצווה לקיים את העולם בשלמותו הראשונית (טוב מאד), אך גם לפתחו ולשכללו (מלאו את הארץ וכבשוה). לשם מילוי משימת קדש זו הוא מתברך ומצווה להתרבות. לפי פרק ב’ האדם כמי שקובע שמות [=הגדרות] בע”ח ומן הסתם גם כלל הנמצאים, חייב לשמור לא רק על גן העדן, אלא על היקום כולו, משימה כה רלוונטית בימינו, לאור ההתפתחות המדעית והטכנולוגית המואצת ובעלת כוח הרס עצום.

ערכו החיוני של התא האנושי הבסיסי, הזוגיות בין איש ואישה. תא זה, בנוי על משיכה מינית ותשוקה להתמזגות גופנית ונפשית כאחת. מאידך, מציאות חיינו, כסיפורי המקרא על כשלנותיהם, מלמדים שרק יחסי כבוד, שוויון ערך, הקשבה, אמפתיה והתחשבות הדדית מסוגלים לעצב ולייצב בנין זה וגידול פירותיו, לאורך שנים .

שתי הפרשות הראשונות מלמדות גם את סיבות הכישלונות האנושיים: חמדנות, קנאה, כעס, אלימות כפורקן רגשות שליליים שסופו הרסני .(קין כמשל), התנהגות של היבריס- לקיחת נשים של ‘בני אלהים’ מכל אשר בחרו, גזל חמסני, מגדל בבל שחצני

התחמקות מהכרה בחטא, בן לווייתו הנצחי של האדם, והכישלון, הנשאר ‘יתום’: הטלת האשמה על האחר (הנחש, האישה…) , ובריחה מאחריות של הרוצח הראשון ואלו שאחריו ואף החמצת הזדמנויות לתיקון- אם תיטיב שאת

רק לקיחת אחריות על מלוא משמעות המושג אדם, כנברא בצלם א-להים, כביטוי לחביבותו והפוטנציאל הגלום בו, הפנמת עקרונות יסוד אלו, ושילובם באופן הרמוני, כצבעי הקשת בענן יכולים להוות בסיס לאנושות בריאה ומוסרית ובכללה לעם ישראל כנועד להיות עם סגולה.

 

 

Tags:

Recent Posts »

Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Interpretive Tradition- Rabbi Herzl Hefter

Jewish tradition is an interpretive tradition. This means that we continuously re-encounter our ancient texts, simultaneously breathing new meaning into them while...

 

גדעון אדמנית -סיפורי הראשית כהכוונה אמונית ומוסרית

  ידועה ושגורה הקושיא,  מדוע התורה פותחת בסיפור בריאת העולם, והרי: “לא היה צריך להתחיל...

 
Yom Kippur: The End of Days

Yom Kippur: The End of Days

The Talmud says that teshuvah can transform transgressions into merits. How is it possible to change the past? Here are the sources for this shiur Download [372.33...

 
על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

על נדודים וישיבה בתהליך התשובה – עיון ב’מעשה מעבודת בת מלך’ – דוד גודמן

“ענה ואמר: בדרך ספרתי מעשה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הירהור תשובה, וזו היא:” המעשייה...

 
The Mystery of the Scapegoat Unraveled

The Mystery of the Scapegoat Unraveled

The Mystery of the Scapegoat- Sourcesheet Rabbi Herzl Hefter ספר מי השילוח – פרשת מקץ תשמע חלום לפתור אותו, היינו...

 
The sacrifice of Ishmael, the sacrifice of Isaac

The sacrifice of Ishmael, the sacrifice of Isaac

Elhanan Miller ’19 In the midst of our Rosh Hashana prayers, as we mention lofty issues such as the kingdom of God and the judgment of all humanity, our Torah...

 
 

Latest Audio