in memory of belda kaufman lindenbaum

הרשמו לקבלת חוברת הלימוד לשבועות – וספרתן לכן

למדו איתנו תורה מיוחדת ועכשווית בנושאי נידה ושבועות מאת תלמידי ותלמידות בית המדרש

:הרשמו כאן לקבלת החוברת

>>

?איך מתכוננים לחג 
?מה המשמעות שלו לימינו

:וגם
?מה אם נשים היו כותבות את הלכות נידה
?איך הלכות נידה משפיעות על התא המשפחתי
?איזו ברכה מברכות על קבלת המחזור הראשון

כל זאת והרבה יותר בחוברת לימוד מרתקת שתתן המון חומר למחשבה

:תוכן העניינים

דברי פתיחה – הרב הרצל הפטר
חג שבועות – ציפי סנדלר
עד שיטעם טעם דגן – הרב בנימין דניאל מיניץ
מנהגי שבועות – עטרה רוס גייל

היו נכונים – שיר – אילנה קורשן

איש ההלכה והלכות נידה – שרה לוי-סטיבנסון
נשים דעתן קלה – רביטל סינגר
שירי נידה אוקטובר 2023 – ד”ר גליה דילר זקס
הלכות טהרת המשפחה מפרספקטיבה התקשרותית – ד”ר גליה דילר זקס
ברכה על קבלת מחזור ראשון – אדרת ווינברגר