in memory of belda kaufman lindenbaum

בית מדרש הראל

נכנסים לעומקה
של תורה

בית מדרש הראל, הוא בית מדרש אורתודוקסי ללימודי יהדות והלכה,
הממוקם בבית כנסת 'אוהל נחמה' בשכונת רחביה, ירושלים.

בית המדרש פועל משנת 2013 להסמיך נשים וגברים לרבנות המחוייבת להלכה ולשילובה עם האתגרים הרוחניים והחברתיים של החברה הישראלית והיהודית, בארץ ובתפוצות.

הרב הרצל הפטר, מייסד וראש בית המדרש למד שנים רבות בישיבת הר עציון והוסמך לרבנות על ידי הרב אהרון ליכטנשטיין זצ”ל. בוגר ישיבה יוניברסיטי שם למד אצל הרב יוסף דב סולוביצ’יק זצ”ל.

הרב הפטר לימד בכולל ע”ש גרוס של ישיבה יוניברסיטי בירושלים וכיהן כראש תוכנית מתמידות ברוריה במדרשת לינדנבאום. פרסם מאמרים הקשורים למפגש בין מודרניות למחשבה חסידית. "מטרתנו לעצב דרך חיים והוויה יהודית, המאופיינות במחויבות לתורה ולהלכה, לצד אהבת ה', אהבת ישראל ואהבת האדם, אשר תעורר השראה בקרב יהודים המתמודדים עם אתגרי המאה העשרים ואחת.

מתוך כך הקמנו בית מדרש גבוה ללימודי יהדות והלכה, המעניק הסמכה לרבנות לנשים ולגברים גם יחד, על מנת להצמיח מנהיגות שתשמש דוגמה לתפיסה הזאת הלכה למעשה" הלימודים בבית המדרש הראל משלבים בין הלימוד העיוני, לבין הצדדים הרוחניים של הרב. הדבר בא לידי ביטוי בתכנית הלימודים המורכבת מעיון מעמיק בתחומי הלכה מרכזיים, לצד עיסוק בתחומי דעת ורוח נוספים. לימוד ההלכה מתקיים בסדרי בוקר ובשיעור שבועי מסכם, ומעת לעת מוקדש זמן להתנסות מעשית בכתיבה יוצרת ובהוראה.

מסגרת התוכנית

בית מדרש הראל פותח מחזור חדש לשנת הלימודים הקרובה.

עדכונים מבית המדרש

חקור את ספריית ההרצאות, הסרטונים והמאמרים
על ידי המורים וסטודנטים ובוגרים שלנו:

השתלב - הצטרף אלינו!

הירשם לניוזלטר

הירשם לניוזלטר הדואר האלקטרוני שלנו.

הדלאי לאמה כתב באוטוביוגרפיה שלו שהחינוך המסורתי שקיבל בילדותו
במנזרים של טיבט הותיר אותו בלתי מוכן באופן מיוחד להנהיג את עמו במאה ה-20.
אנו מבטיחים שכך לא ייאמר היום על הכשרת הרבנות
.

Would you like to receive fascinating articles and video lectures from Beit Midrash Har'el?  Sign up for our Newsletter and we will only send you high quality content.

subscribe today