in memory of belda kaufman lindenbaum

מה זה בית מדרש הראל?

אודותינו

נגן וידאו

ההיסטוריה שלנו

בית המדרש פועל משנת 2013 להסמיך נשים וגברים לרבנות המחוייבת להלכה ולשילובה עם האתגרים הרוחניים והחברתיים של החברה הישראלית והיהודית, בארץ ובתפוצות. בית מדרש הראל, הוא בית מדרש אורתודוקסי ללימודי יהדות והלכה, הממוקם בבית כנסת 'אוהל נחמה' בשכונת רחביה, ירושלים. 

בית המדרש פועל משנת 2013 להסמיך נשים וגברים לרבנות המחוייבת להלכה ולשילובה עם האתגרים הרוחניים והחברתיים של החברה הישראלית והיהודית, בארץ ובתפוצות.

הרב הרצל הפטר, מייסד וראש בית המדרש

הרב הרצל הפטר, מייסד וראש בית המדרש, למד שנים רבות בישיבת הר עציון והוסמך לרבנות על ידי הרב אהרון ליכטנשטיין זצ”ל. בוגר ישיבה יוניברסיטי שם למד אצל הרב יוסף דב סולוביצ’יק זצ”ל.

הרב הפטר לימד בכולל ע”ש גרוס של ישיבה יוניברסיטי בירושלים וכיהן כראש תוכנית מתמידות ברוריה במדרשת לינדנבאום. פרסם מאמרים הקשורים למפגש בין מודרניות למחשבה חסידית. 

"מטרתנו לעצב דרך חיים והוויה יהודית, המאופיינות במחויבות לתורה ולהלכה, לצד אהבת ה', אהבת ישראל ואהבת האדם, אשר תעורר השראה בקרב יהודים המתמודדים עם אתגרי המאה העשרים ואחת. מתוך כך הקמנו בית מדרש גבוה ללימודי יהדות והלכה, המעניק הסמכה לרבנות לנשים ולגברים גם יחד, על מנת להצמיח מנהיגות שתשמש דוגמה לתפיסה הזאת הלכה למעשה"

בקר אותנו

בית המדרש ממוקם כיום בבית הכנסת 'אהל נחמה' ליד תיאטרון ירושלים בירושלים. 

לתיאום ביקור בבית מדרש הראל נא ליצור קשר במייל [email protected].

הצוות שלנו

מנהלי בית מדרש הראל

הרב הרצל הפטר

מייסד וראש בית המדרש

הרב הרצל הפטר

שרון לאפר

מנה''ל

שרון לאופר

הדירקטוריון 2022-23

יוסף גלב

יו"ר הדירקטוריון

הרב הרצל הפטר

מייסד וראש בית המדרש

רוברט קרול

חבר הנהלה ועמותה

עזרה קורמן

חבר הנהלה ועמותה

מרים זוסמן

חבר הנהלה ועמותה

סקוט אפפלבאום

חבר העמותה

יואל סילבר

חבר העמותה

דר' שמואל ויגודה

חבר העמותה

Rabbi Herzl Hefter

Rabbi Herzl Hefter
Rabbi Herzl Hefter is the founder and Rosh Beit Midrash Har’el in memory of Belda Kaufman Lindenbaum, in Jerusalem. It is a beit midrash for advanced rabbinic studies for men and women. He is a graduate of Yeshiva University where he learned under the tutelage of Rabbi Yosef Dov Soloveichik זצ”ל , and received smikha from Rabbi Aharon Lichtenstein זצ"ל at Yeshivat Har Etzion where he studied for ten years. Rabbi Hefter taught Yoreh De'ah to the Kollel fellows at the Gruss Kollel of Yeshiva University and served as the head of the Bruria Scholars Program at Midreshet Lindenbaum. He also taught at Yeshivat Mekor Chaim in Moscow and served as Rosh Kollel of the first Torah MiZion Kollel in Cleveland, Ohio. He has written numerous articles related to modernity and Hasidic thought.