in memory of belda kaufman lindenbaum

!אנחנו מחפשים את רבני/ות העתיד

נפתחה ההרשמה לתוכנית העמיתים/ות ללמודי הסמכה לרבנות אורתודוקסית התשפ”ה בבית מדרש הראל

בית מדרש הראל שם לו למטרה להעמיד תלמידי/ות חכמים/ות הנטועים/ות עמוק בעולמה של תורה, ויחד עם זאת מתמודדים/ות עם האתגרים הרוחניים והחברתיים של החברה הישראלית והיהודית, בארץ ובתפוצות

 

:מסגרת התכנית

 הלימודים יתקיימו במשך שלושה ימי לימוד מלאים בשבוע

עיון מעמיק בתחומי הלכה מרכזיים (שבת; איסור והיתר; נידה ואישות), לצד עיסוק בתחומי דעת ורוח נוספים ובהם: מדיניות ציבורית, חסידות ומחשבת ישראל

בנוסף, יוקדש זמן להתנסות מעשית בכתיבה יוצרת ובהוראה.

מספר מלגות נדיבות יוענקו למועמדים/ות שיתחיייבו להשתתפות מלאה בתוכנית

העמיתים/ות יוסמכו בכפוף לעמידתם/ן במבחני ההסמכה

 

?למי התוכנית מתאימה

גברים ונשים כאחד

רקע משמעותי בעולם בית המדרש, ובקיאות בתלמוד ובהלכה

מחויבות להשפעה בקהילה ובחברה: עדיפות תינתן למי ששואף/ת לתפקיד בהנהגת קהילה או בחינוך

יכולת לתרום לשיח הציבורי על ידי כתיבה או הוראה בפלטפורמות שונות

 

:לפרטים נוספים וקבלת טופס הרשמה

[email protected] 

לחצו כאן לשליחת וואטסאפ